f2a

Skladové služby

Kromě pronájmu zajišťujeme také skladové služby v rozsahu od dílčích výpomocí při manipulaci až po komplexní skladové služby.Předností je individuální přístup podle požadavků zákazníka.

Zajišťujeme:
  • příjem zboží
  • převzetí hmotné odpovědnosti
  • skladovou evidenci a inventarizaci
  • balení a kompletaci
  • výdej a expedici zboží
  • dopravu (externími dopravci)
f8
příjem zboží
f9
skladová evidence


Rozsah služeb a ceny jsou dojednány individuálně s ohledem na rozdílné požadavky našich zákazníků. Obvyklá pracovní doba: 7.30 - 16.00, výjimky je možné sjednat předem Mimo pracovní dobu umožňuje přístup do skladů stálá ostraha.